Ron Tonkin Kia (855) 489-8896 19335 SE McLoughlin Boulevard Gladstone, OR 97027